Voorwaarden

De content van Fysit.nl is niet bedoeld als vervanging van advies, diagnose en/of behandeling van een fysiotherapeut. Het gebruik van de content van Fysit.nl is bedoeld als aanvulling op een behandeling van een fysiotherapeut of andere bevoegde zorgverlener. Beslissingen die u op basis van de content van Fysit.nl neemt is geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Fysit.nl doet er alles aan om de content zo volledig en nauwkeurig mogelijk te ontwikkelen en te onderhouden, maar biedt geen garanties aangaande correctheid, volledigheid en/of actualiteit van de content op Fysit.nl. De content van Fysit.nl (zoals teksten, afbeeldingen, filmpjes en ander materiaal) dienen enkel ter informatie. Daarnaast wordt de content op Fysit.nl aangeboden zonder enige vorm van garantie en sluit Fysit.nl iedere aansprakelijkheid voor ieder gebruik van Fysit.nl en/of de op Fysit.nl verstrekte informatie uit.
Fysit.nl behoudt zich het recht om de content op de website te verwijderen, te wijzigen en/of te vervangen. Alle content op de website is intellectueel eigendom van Fysit.nl en mag niet worden verspreid of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van Fysit.nl.

De gebruiker van Fysit.nl kan geen rechten ontlenen aan de content van Fysit.nl. Vanuit Fysit.nl kan via links worden verwezen naar websites van derden. Aangezien deze websites niet door Fysit.nl worden beheerd is Fysit.nl niet verantwoordelijk voor de content op deze websites van derden.