Sporten

Per sport staat weergegeven hoeveel blessures er ontstaan per 1000 uur sportbeoefening. Dit wordt het incidentiecijfer genoemd. Hoe hoger het incidentiecijfer hoe meer kans je hebt op een blessure tijdens die sport. Het niveau waarop je sport heeft wel invloed op dit cijfer. 
Elke sport gaat gepaard met zijn specifieke blessures. Er worden de meest voorkomende aandoeningen weergegven per sport. Als u op de gerelateerde aandoeningen klikt krijgt u meer informatie over de aandoeningen. Bij het onderdeel preventie zal worden toegelicht hoe het risico op klachten te verminderen en klachten te voorkomen.