Privacy Policy

Deze website wordt beheerd door Fysit.nl

Alle gegevens die via deze website worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard en op geen enkele manier openbaar gemaakt. De gegevens die u aan Fysit.nl verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Op de website van Fysit.nl worden uitgebreide statistieken bijgehouden waarmee de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers van deze website kunnen worden afgestemd.

Fysit.nl gebruikt beveiligingstechnieken om aantasting van informatie op de website te voorkomen.

Fysit.nl gebruikt cookies om tijdens uw bezoek informatie te verzamelen. Fysit.nl verzamelt deze informatie onder andere om onze website en producten beter op u te kunnen afstemmen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van deze website geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy of anderszins, kunt u contact opnemen met Fysit.nl.